Bireysel Gelişim Günleri

Bireysel Gelişim Günleri, ODTÜ Verimlilik Topluluğu’nun bireyleri iş hayatı ve günlük yaşam konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlayan atölye çalışmaları ve seminerlerden oluşan projesidir. Proje ideal sayıda katılımcıyla, interaktif bir ortamda, bilgili, deneyimli ve alanında uzman konuşmacıların yol göstericiliğinde katılımcılara bireysel yaşamları ve mesleki gelişimleri konusunda katkıda bulunacağı gibi takım çalışması, problem çözme, fikir yürütme, karar alma gibi seminerlerle de öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Bireysel Gelişim Günleri Facebook Sayfası